Bouwbewijs maakt vastleggen van bewijslast voor de Wkb makkelijk.

Bouwvakker maakt foto met tablet

De Wkb

De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is op 1 januari 2024 ingegaan. Het doel van de wet is minder bouwfouten en gebreken in nieuwbouw en verbouw. Door de Wkb moeten bouwbedrijven de kwaliteit van hun werk beter controleren en vastleggen.

Bouwvrouw met rolmaat

Doe de Wkb-test op WanneerWkb

Alle bouwers krijgen met de Wkb te maken, van grote aannemers tot kleine klusbedrijven en zzp’ers. Maar het verschilt per situatie of de Wkb al direct van toepassing is en zo ja, welke onderdelen. Dat hangt af van meerdere dingen: of het om nieuwbouw of een verbouwing gaat, of een vergunning nodig is, en zo ja, wanneer die is aangevraagd, in welke gevolgklasse het bouwwerk valt, wat voor soort opdrachtgever het is en wanneer het contract is gesloten. Het is best een puzzel om uit te vinden wat er precies geldt in een bepaalde situatie. Als handige oplossing voor deze puzzel heeft Heidekracht de website WanneerWkb met de Wkb-test ontwikkeld. Dit is een online tool die duidelijk maakt wat de Wkb betekent in een specifieke situatie. Beantwoord 6 vragen en je ziet direct welke onderdelen van de Wkb wel en niet van toepassing zijn in jouw situatie. De Wkb-test is gratis en onbeperkt te gebruiken voor iedereen.

De kwaliteitsborger

Als voor een bouwplan een vergunning nodig is, dan moet de opdrachtgever vanaf 1 januari 2024 een onafhankelijke kwaliteitsborger aanstellen om toezicht te houden. Dit geldt vanaf 1 januari 2024 voor vergunningplichtige nieuwbouw in gevolgklasse 1, bijvoorbeeld eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. Vergunningplichtige verbouwingen in gevolgklasse 1 volgen vanaf 1 juli 2024. De kwaliteitsborger maakt – in samenwerking met de (onder)aannemers – een risicobeoordeling en een borgingsplan. Hierin wordt bepaald welke borgingsacties nodig zijn om er voor te zorgen dat het bouwplan aan alle eisen uit het Bouwbesluit gaat voldoen.

Inspecteur die notities maakt
Bouwers op een rij

Tijdens het bouwen moeten alle partijen die bij de bouw zijn betrokken de kwaliteit van hun eigen werk controleren en ze moeten de borgingsacties volgens het borgingsplan uitvoeren. Hiervan moeten ze bewijslast verzamelen en aanleveren aan de kwaliteitsborger. Het kan ook zijn dat het verzamelen van bewijslast via de hoofdaannemer loopt.
Bouwbewijs maakt het vastleggen en delen van bewijslast makkelijk.

Het opleverdossier

Door de invoering van de Wkb wordt de aannemer verplicht om zijn opdrachtgever bij de oplevering een opleverdossier te geven. Het opleverdossier moet laten zien dat het geleverde werk voldoet aan alle afspraken uit het contract. Ook moet het opleverdossier informatie bevatten die nodig is voor het goed gebruik en onderhoud van het bouwwerk, bijvoorbeeld de handleidingen van installaties.
Bij een particuliere opdrachtgever wordt het opleverdossier ook wel consumentendossier genoemd.

Huisje op een bouwtekening
Twee mensen bekijken een bouwtekening

De Wkb maakt geen onderscheid in type bouwbedrijf. Ook een klusbedrijf of een zzp’er geldt voor de Wkb als aannemer en moet een opleverdossier maken voor zijn opdrachtgever. En als je werk uitvoert als onderaannemer, dan moet je mogelijk een bijdrage leveren aan het opleverdossier dat de hoofdaannemer maakt voor zijn opdrachtgever.
Aannemers mogen in het contract met de opdrachtgever wel afwijkende afspraken maken over het opleverdossier, bijvoorbeeld om géén of een beperkt opleverdossier aan te leveren.

Bewijslast vastleggen en delen

Door de Wkb moeten alle betrokken partijen tijdens het bouwen meer gaan vastleggen. Dit geldt ook voor kleine bouwbedrijven, klusbedrijven en zzp’ers. Iedereen die betrokken is bij de bouw moet bewijslast verzamelen om te laten zien dat het werk goed is uitgevoerd. Het kan dat de kwaliteitsborger hier om vraagt of het kan nodig zijn voor je eigen opleverdossier of het opleverdossier van de hoofdaannemer.
Het vastleggen van bewijslast is in het begin best even wennen, maar met Bouwbewijs kost het weinig tijd en moeite. Bouwbewijs helpt je op weg en maakt het vastleggen en delen van bewijslast makkelijk.

Bouwvakker met tablet in de hand

Wkb bewijstypes

Kant-en-klare Wkb bewijstypes in de Bouwbewijs-app:

  • Wkb bouwkwaliteit eigen werk
  • Wkb bewijslast borgingsactie
  • Wkb nakoming contracteisen
  • Wkb goed en deugdelijk werk
  • Wkb opleverdossier – algemeen
  • Wkb opleverdossier – verloop van elektraleidingen in muren
  • Wkb opleverdossier – grond en bodem

Het vastleggen van bewijslast kan heel makkelijk met de kant-en-klare Wkb bewijstypes uit de Bouwbewijs catalogus. Een bewijstype is een sjabloon waarmee je direct aan de slag kunt. De Wkb bewijstypes geven houvast over welke informatie je als bewijslast kunt vastleggen, maar je hebt ook de vrijheid om informatie weg te laten of toe te voegen voor jouw specifieke situatie.

De Wkb bewijstypes die op dit moment al beschikbaar zijn in de Bouwbewijs catalogus zijn weergegeven in het grijze kader. Naast ‘Wkb opleverdossier – algemeen’ zijn er twee specifieke bewijstypes voor het Wkb opleverdossier opgenomen in de catalogus. Stuur een e-mail naar bouwbewijs@heidekracht.nl als je interesse hebt in een ander onderwerp voor het Wkb opleverdossier of een ander idee hebt voor een Wkb bewijstype.