Privacy verklaring Bouwbewijs

Ingangsdatum:                 26 januari 2024

Heidekracht B.V. is de ontwikkelaar en aanbieder van Bouwbewijs. Heidekracht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in relatie tot Bouwbewijs zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Heidekracht B.V.
Waalstraat 1, Opijnen
https://www.heidekracht.nl
bouwbewijs@heidekracht.nl
06 83 02 12 66

Persoonsgegevens die wij verwerken

Heidekracht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van Bouwbewijs. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Accountgegevens:

  • Naam
  • E-mailadres

Factuur- en betaalgegevens:

  • Adresgegevens (optioneel)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Heidekracht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Het afhandelen van jouw betaling

– Het eenmalig versturen van een e-mail met informatie over het aanschaffen van een PRO licentie op het moment dat je gratis proefperiode verloopt

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Heidekracht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Accountgegevens: Maximaal 2 jaar na de laatste activiteit op een account

Factuur- en betaalgegevens: Maximaal 2 jaar na de laatste betaling

Delen van persoonsgegevens met derden

Heidekracht verstrekt jouw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Heidekracht maakt gebruik van een payment provider voor de verwerking van betalingen en in dit kader worden persoonsgegevens gedeeld met de payment provider. Ten tijde van het opstellen van deze privacyverklaring is Mollie de payment provider van Heidekracht voor Bouwbewijs.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Heidekracht gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Heidekracht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bouwbewijs@heidekracht.nl.