Links naar meer informatie over de Wkb

De Wkb uitgelegd

Het Instituut voor Bouwkwaliteit (iBK)

Veel informatie en nieuws over de Wkb. Ook een korte filmpje over bouwen onder de Wkb.

Rijksoverheid

Informatie van de rijksoverheid over de Wkb.
De genoemde invoerdatum is niet meer actueel.

Artikel Aannemervak.nl

Wat alle aannemers, klusbedrijven en zzp’ers moeten weten over de Wet kwaliteitsborging

Bouwend Nederland

Bouwend Nederland over de Wkb

Officiële bronnen over de Wkb

Het stelstel voor kwaliteitsborging in de bouw

De TloKB zorgt als onafhankelijke bestuursorgaan voor het toezicht en handhaving op het stelsel van kwaliteitsborging.

Register kwaliteitsborging

Overzicht van kwaliteitsborgers en toegelaten instrumenten

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Officiële wetstekst